PROIECTUL BILINGV 2008-2009

Proiect bilingv 2008
Clasa a XI-a D,profil ştiinţele naturii,bilingv franceză din anul şcolar 2007-2008 a fost prima clasă din cadrul Colegiului National « Andrei Saguna », care a fost implicată in Proiectul Bilingv,demarat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în parteneriat cu Ambasada Franţei în Romania şi care are ca ţintă finală obţinerea bacalaureatului cu menţiune francofonă.
Primul acord interguvernamental pentru învăţământul biligv în România a fost semnat la 28 septembrie 2006 în timpul celui de-al 11 – lea Sommet al Francofoniei care a avut loc la Bucureşti.
Se ştie că la acest profil elevii învaţă 5 ore de limba franceză pe săptămînă precum şi Geografia Franţei (in clasa a IX- a,o ora),Istoria Frantei (in clasa a- X-a,o ora ) si Civilizatie Franceza (clasele a -XI-a,a-XII-a,cite o ora).

Noutatea acestui proiect, menit sa renoveze învăţămîntul bilingv în Romania constă în a aborda sub coordonarea profesorilor de DNL (discipline non- lingvistice) şi a celor de limba franceză, o temă interdisciplinară în limba franceză si de aceea acest proiect a fost numit MODUL INTERDISCIPLINAR DE PROIECT.
Anul trecut tema aleasă a fost Les déchets :comprendre,débattre,agir,iar disciplinele implicate au fost chimia (prof.Daniela Bogdaneanu),biologia (prof.Magdalena Popescu),geografia (prof.Cristina Dobos),economia(prof.Florina Otet), limba franceză (prof.Ioana Jipa şi prof.Onose Cristina). Un asistent de limbă de naţionalitate franceză special venit pentru acest proiect (Laëtitia Meynier) a completat echipa de profesori.
In acest proiect cercetarea documentară,fie că se realizează pe teren sau în CDI (centrul de documentare şi informare) capătă un rol primordial,elevul încetează să fie un simplu receptor de cunoştiinţe,fiind pus in situaţia de a cerceta, de a face observaţii,de a trage concluzii singur. Se favorizează astfel autonomizarea învăţării precum şi inovaţia în educaţie.
O alta noutate o reprezintă Caietul de bord,în care fiecare elev notează în timpul anului informaţii legate de orele de curs de Modul, precum şi observaţii personale în urma cercetarilor individuale sau de grup.
Proiectul se încheie în luna mai prin prezentarea produsului final (care poate îmbraca forma unui site,pliant,revista,spectacol etc) într-un cadru festiv (Bilingue en fête ) şi prin susţinerea probei anticipate de Bacalaureat,probă la care se evaluează caietul de bord,gradul de implicare al elevului în proiect, cunoştinţele de DNL,asimilate în cadrul proiectului precum şi nivelul de limba franceză.
Sectia bilingvă este percepută ca filieră de excelenţă şi datorită faptului că pentru a intra in acest proiect au fost evaluate rezultatele elevilor şi profesorilor la diferite concursuri scolare.